VIS 2017 banner

VAST Challenge Awards

Awards

Multi-Challenge Award for Aesthetic Design

ClockPetals: Interactive Sequential Analysis of Traffic Patterns and WindNebula: Vectorial-Temporal Analysis for Environmental Assessment
Authors: Yafeng Niu, Aijun Huang, Zhenyu Qian, Hui Tang, Zheng Zhou, Sijin Wang, Wenjie Wu, Yingjie Chen

Multi-Challenge Award for Compelling Synthesis of Information

PreserVis, a Visual Analytic System for Traffic and Pollution Patterns
Authors: Lian Chen, Qiao Gu, Haotian Li, Chengzhong Liu, Huamin Qu, Hang Yin, Xuanwu Yue

Multi-Challenge Award for Clear Presentation of Hypotheses and Supporting Evidence

Spatiotemporal Identification of Anomalies in a Wildlife Preserve
Authors: Jason Ong Guan Jie, Kishan Bharadwaj Shridhar, Yanrong Zhang, Kam Tin Seong

Multi-Challenge Award for Combining Automated and Visual Analytics

Interactive and Collaborative Visual Analysis on Traffic Sensor Data, Temporal Pattern Analysis and Source Detection through Visual Analysis on Multi-Dimensional Time Series Data and Visual Analysis for Multi-Spectral Images Comparisons
Authors: Shuai Chen, Xi Chen, Hong Fan, Lu Feng, Yang Hu, Wei Huang, Ruike Jiang, Zhibang Jiang, Chufan Lai, Guozheng Li, Qiusheng Li, Lijing Lin, Qiangqiang Liu, Xi Liu, Min Lu, Nan Ma, Yuening Shi, Pengju Teng, Zhanyi Wang, Xiaoru Yuan, Chenglei Yue, Ying Zhao

Award for Elegant Support for Hypothesis Generation and Testing (Mini-Challenge 1)

Exploring Lekagul Sensor Events using Rules, Aggregations, and Selections
Author: Bram C.M. Cappers

Award for Actionable and Detailed Analysis (Mini-Challenge 1)

Interactive Visual Analytic Application for Spatiotemporal Movement Data
Authors: Guan Yifei, Kam Tin Seong

Award for Outstanding Clarity of the Presentation (Mini-Challenge 1)

Mystery at Legakul Preserve: The Pipits Kick It
Authors: Jordan Riley Benson, Nascif Abousalh-Neto, Jon Nemargut, Rajiv Ramarajan

Award for Excellence in Spatio-Temporal Graph Analytics (Mini-Challenge 1)

ODIX: A Rapid Hypotheses Testing System for Origin-Destination Data
Authors: Juri Buchmüller, Wolfgang Jentner, Dirk Streeb

Award for Comprehensive Mini-Challenge 2 Solution

Visual Analytic Design for Detecting Airborne Pollution Sources
Author: Jo Wood

Honorable Mentions

Honorable Mention for Novel Use of Experimental Coordinated Visualizations (Mini-Challenge 1)

A Visual Explorer for Analyzing Trajectory Patterns
Authors: Wooil Kim, Yon Dohn Chung, Changbeom Shim, Ilhyun Suh

Honorable Mention for Clarity in Visual Communication (Mini-Challenge 2)

Mining Factory Pollution Data through a Spatial-Nonspatial Flow Approach
Authors: Joshua Castor, Joseph Borowicz, Andrew Burks, Manu Thomas, Timothy Luciani, G.E. Marai

Honorable Mention for Good Facilitation of Single Image Analysis (Mini-Challenge 3)

Multi-Spectral Satellite Image Analysis for Feature Identification and Change Detection
Authors: Sulav Malla, Anwesh Tuladhar, Ghulam Jilani Quadri, Paul Rosen

Honorable Mention for Good Interactive Image Explorer for Temporal Analysis (Mini-Challenge 3)

A Web-Based Interactive Image Explorer for Temporal Analysis of Satellite Images
Authors: Bartosz Kupiec, Vijayraj Mahida, Timothy Luciani, Andrew Burks, G.E. Marai